Platforma EPALE

EPALE jest to elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie. Platforma jest finansowana ze środków programu Erasmus+ i stanowi element strategii Unii Europejskiej promowania możliwości kształcenia się dla wszystkich osób dorosłych. Osoby dorosłe mogą się uczyć nie tylko w instytucjach systemu edukacji, ale także w wielu innych miejscach i formach. EPALE zapewnia dostęp do wielu wysokiej jakości precyzyjnych informacji, które zainteresują praktyków z sektora kształcenia dorosłych. Więcej o platformie EPALE dowiedzą się Państwo na stronie internetowej, zapraszamy.

Nazwa Platforma EPALE
adres: al. Jerozolimskie 142A,
02-305 Warszawa
telefon: 22 463 10 00
strona: https://epale.ec.europa.eu/pl