Bureau Veritas

BUREAU VERITAS to międzynarodowa firma, zajmująca czołową pozycję w światowej branży TIC i oferująca usługi badań, inspekcji i certyfikacji. Usługi Bureau Veritas w zakresie przeprowadzania badań i analiz umożliwiają dokładne sprawdzenie, czy produkty i towary posiadają wymagane właściwości. BUREAU VERITAS dokonuje weryfikacji zgodności produktów bądź towarów z założonymi właściwościami oraz aktualnymi normami prawnymi, przy wykorzystaniu nowoczesnej sieci laboratoriów. Więcej o firmie Bureau Veritas i świadczonych przez nią usługach mogą się Państwo dowiedzieć na stronie internetowej.

 

Nazwa Bureau Veritas
adres: Migdałowa 4, 02-796 Warszawa
telefon: 22 549 04 00
strona: https://www.bureauveritas.pl/